Chips Way Proizvodi
Chips Way
Chips Way Nagrade


Detaljna pravila nagradne igre Chips Way "GRICKAJ I OSVOJI", trajanje kao i mehanizme nagradne igre možete pronaći u nastavku.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE „GRICKAJ I OSVOJI“

Članak 1.
Tvrtka, Sjedište Priređivača i naziv nagradne igre
UNION FOODS d.o.o. sa sjedištem u Čitluku, Gospodarska zona, Tromeđa b.b., 88260 Čitluk, ID broj: 4227040010008, PDV broj: 227040010008 (u daljem tekstu: Priređivač) organizira nagradnu igru pod nazivom „GRICKAJ I OSVOJI “ (u daljem tekstu: Nagradna Igra), u skladu sa Zakonom o igrama na sreću FBiH (Službene novine FBiH 01/02 i 40/10).

Članak 2.
Vrijeme i mjesto održavanja Nagradne Igre
Nagradna Igra će se održati u trajanju od 15.05.2014. do 31.07.2014. godine, na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 3.
Svrha Nagradne Igre
Svrha nagradne igre je promidžba proizvoda CHIPS WAY, a u Nagradnoj Igri sudjeluju sljedeći proizvodi:
CHIPS WAY CLASSIC 30g;
CHIPS WAY PIZZA 45g;
CHIPS WAY TZATZIKI REBRASTI 45g;
CHIPS WAY KETCHUP REBRASTI 45g;
CHIPS WAY PAPRIKA 30g;
CHIPS WAY ŠTAPIĆI KETCHUP 45g;
CHIPS WAY CLASSIC REBRASTI 100g;
CHIPS WAY CLASSIC 160g;
CHIPS WAY PAPRIKA 160g;
CHIPS WAY PEKARSKI 45g;
CHIPS WAY PEKARSKI 150g;
CHIPS WAY GRICKO 30g;
CHIPS WAY GRICKO 100g.

Članak 4.
Uslovi za sudjelovanje u nagradnoj igri
Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je, skupiti minimalno pet ambalaža „CHIPS WAY“ (navedenih u Članku 3.) te izrezati sa njih logo. Pet loga ubacite u ispisanu kuvertu sa točnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, kontakt telefon ili adresa elektronske pošte) i kuvertu ubacite u za to namijenjenu kutiju u odabranim maloprodajnim objektima ili pošaljite na adresu: Union Foods d.o.o. Gospodarska zona, Tromeđa b.b. 88260 Čitluk, sa naznakom „Grickaj i osvoji“. Za izvlačenje dobitnika u obzir će se uzeti samo kuverte sa potpunim i valjanim podacima ubačeni u za to predviđene kutije za vrijeme trajanja Nagradne Igre kao i valjane kuverte koje se zaprime putem pošte. U Nagradnoj Igri pravo sudjelovanja imaju svi građani Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim djelatnika Priređivača i njihovih najbližih srodnika. Svaki sudionik Nagradne Igre može sudjelovati s neograničenim brojem poslanih kuverti koji su u skladu sa stavkom 1 ovoga članka.

Članak 5.
Nagradni Fond
2 x Peugeot Skuter
2 x Vikend za 4 osobe u Etno selu HERCEG
5 x Mountain Bike
5 x Tablet Smartpro GO
75 x Majice Chips Way
50 x Poklon paket Chips Way

Članak 6.
Utvrđeni fond nagrada, dobitnik ne može zamijeniti za novac ili slične proizvode. Nagrade (model i vrijednost) su određene i ne mogu se mijenjati.

Članak 7.
Izvlačenje imena dobitnika nagrada i kontrola izvlačenja
Izvlačenje imena dobitnika nagrada održati će se 16.08.2014. godine u 12:00 na bazenu Herceg Etno Selo. Gospodarska zona, Tromeđa b.b. 88260 Čitluk, uz prisutnost Komisije koju imenuje Priređivač. Imena dobitnika će biti izvučena slučajnim odabirom. Tijekom izvlačenja dobitnika nagrada, sačinit će se Zapisnik koji će sadržavati imena i prezimena, adrese, telefonske brojeve ili adrese elektronske pošte dobitnika i naziv nagrade. Ukoliko se u Nagradnu Igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, imena dobitnika će se izvlačiti po redu od prve nagrade nadalje. Svi dobitnici nagrada biti će evidentirani i uneseni u Zapisnik koji će biti otvoren za vrijeme izvlačenja nagrada. Zapisnik će po zaključenju ovjeriti komisija koju imenuje Priređivač.

Članak 8.
Objave rezultata izvlačenja
Rezultati Nagradne Igre biti će objavljeni najkasnije 30 dana nakon završetka izvlačenja na www.union-foods.com i www.facebook.com/unionfoodsdoo

Članak 9.
Rok i način preuzimanja nagrada
Dobitnici nagrada iz Člana 5. Pravila biti će nakon izvlačenja obaviješteni o dobitku, načinu i rokovima preuzimanja nagrada od strane Priređivača putem telefonskog poziva ili putem elektronske pošte. Dobitnici su samim sudjelovanjem u Nagradnoj Igri prihvatili ova Pravila i suglasni su sa objavljivanjem svojih osobnih podataka. Nagrade će se dobitnicama predati uz primopredajni zapisnik. Rok za preuzimanje nagrade je petnaest dana, a mjesto preuzimanja je sjedište preduzeća, Rade Janjuša bb Glamočani-Laktaši. Dobitnici nagrada mogu biti pozvani na sudjelovanje u javnim događajima tj. prihvaćaju uvjet da imena dobitnika, adrese i fotografije mogu biti korišteni i objavljeni kao foto, audio ili video materijal od strane Priređivača i njihovih pridruženih agencija. Navedeni rokovi mogu se produžiti samo ako dobitnik ne može preuzeti nagradu zbog bolesti ili ako u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu uslijed više sile.

Članak 10.
Način upoznavanja sudionika u nagradnoj igri
Sudionici će biti upoznati o Nagradnoj Igri putem plakata i letaka tijekom trajanja Nagradne Igre

Članak 11.
Identifikacija dobitnika nagrada
Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, utvrditi vlastitom osobnom
iskaznicom. Ukoliko je dobitnik maloljetan ili ograničenih sposobnosti, može primiti nagradu
jedino uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja uz odgovarajuću osobnu iskaznicu.

Članak 12.
Rješavanje sporova
U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradne Igre bit će nadležan Općinski Sud u Mostaru.

Članak 13.
Pravila nagradne igre
Svi sudionici Nagradne Igre su suglasni s Pravilima Nagradne Igre koja će biti
objavljena odmah po odobrenju Ministarstva Financija u Dnevnom Avazu kao i na
www.facebook.com/unionfoodsdoo.

Članak 14.
Mogućnost prekida nagradne igre
Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Priređivač u tom slučaju nije dužan
nadoknaditi troškove (direktna ili indirektna šteta) sudionicima Nagradne Igre.

U Čitluku, 29.4.2014.
UNION FOODS d.o.o. Gospodarska Zona, Tromeđa b.b. 88260 Čitluk,
Bosna i Hercegovina,

Pravila nagradne igre su odobrena od strane Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine Rješenjem br. 5-15-388/14 A.P. od 6.5.2014. g.